Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

Доставка на възли и детайли за автобуси и АПК” по 5 обособени позиции

15.01.2016 17:00:47

Обособена позиция № 1 – Доставка на възли и детайли за автобуси „MAN SG 262” и „MAN SL 232” Обособена позиция № 2 – Доставка на възли и детайли за автобуси „МЕРЦЕДЕС” Обособена позиция № 3 – Доставка на възли и детайли за автобуси „BMC 220 SLF” Обособена позиция № 4 – Доставка на възли и детайли за автоматични предавателни кутии „ZF” Обособена позиция № 5 – Доставка на възли и детайли за автоматични предавателни кутии „Мерцедес Бенц”