ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА СЪС СОТ НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА ”СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД ОТ ПРОТИВОПРАВНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ по три обособени позиции