027-2017. Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW

Обявление

16.10.2017 09:36:34