Март 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

103-2019 "Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор"

103-2019 Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1506.175.1 И 68134.175.6, УПИ VІІІ (ПИ 68134.1506.175), КВ.20, М. НПЗ ИЗТОК-ЮГ, Р-Н ИСКЪР,СО, УЛ. „КАПИТАН ЛЮБЕН КОНДАКОВ“ № 7“