103-2019 "Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор"

103-2019 Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1506.175.1 И 68134.175.6, УПИ VІІІ (ПИ 68134.1506.175), КВ.20, М. НПЗ ИЗТОК-ЮГ, Р-Н ИСКЪР,СО, УЛ. „КАПИТАН ЛЮБЕН КОНДАКОВ“ № 7“