Октомври 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

119-2020 Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС"

119-2020 Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение  Дружба, собственост на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр.София