092-2019 РЕМОНТ НА АГРЕГАТИ И ВЪЗЛИ по 4 Обособени позиции

Ремонт на агрегати и възли по 4 Обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Ремонт на вал карданен за автобуси;

Обособена позиция № 2: Ремонт на главина и ръкав за двигателен и среден мост;

Обособена позиция № 3: Ремонт на мотовилка и кобилица за автобусни двигатели;

Обособена позиция № 4: Ремонт на компресор въздушен за автобуси.