087-2019 Избор на изпълнител за извършване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР на обект: „Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД"