089-2019 ДОСТАВКА НА НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

089-2019 „ДОСТАВКА НА НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, КАКТО СЛЕДВА:

Обособена позиция № 1: „ДОСТАВКА НА 30 БРОЯ НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ С ДЪЛЖИНА ОТ 5.5-7.5 М. И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ“

Обособена позиция № 2: „ДОСТАВКА НА 22 БРОЯ НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  АВТОБУСИ С ДЪЛЖИНА ОТ 7.6-9.6 М. И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ“

Обявление

09.01.2020 11:22:13