127-2020 ДОСТАВКА НА УНИВЕРСАЛНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

127-2020 ДОСТАВКА НА УНИВЕРСАЛНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ДОСТАВКА НА УНИВЕРСАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ“.