129-2020 Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение Дружба, собственост на "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД

129-2020 Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение  Дружба, собственост на "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД, гр.София