113-2020 ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТИРУЕМО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД на територията на Автобусно поделение „Земляне“

113-2020 ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТИРУЕМО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД на територията на Автобусно поделение „Земляне“