Октомври 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

128-2020 Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на “Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на навес над зарядни стации"

128-2020 Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на “Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на навес над зарядни стации и места за зареждане на електрически автобуси на територията на АП Земляне АП Малашевци” по две обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на навес над зарядни стации и места за зареждане на електрически автобуси на територията на Автобусно поделение Земляне“;

Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на навес над зарядни стации и места за зареждане на електрически автобуси на територията на Автобусно поделение Малашевци“.