Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

131-2020 Организиране и провеждане на професионални обучения и обучение по ключова компетентност на заети лица в „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД с три обособени позиции

131-2020 Организиране и провеждане на професионални обучения и обучение по ключова компетентност на заети лица в „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД  с три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на професионално обучение на 44 заети в предприятието за придобиване на 2-ра степен на проф. квалификация - код на професия - 525020 - Монтьор на транспортна техника, код на специалността - 5250201- Автотранспортна техника - втора квалификационна степен.

Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на професионално обучение за 9 заети лица за придобиване на Обучение 2-ра степен на професионална квалификация - код на професия - 522020 - Електромонтьор; код на специалността - 5220208 - Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт - втора квалификационна степен.

Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови умения по ключова компетентност на тема "Обществени и граждански компетентности" на 1050 лица заети по трудово правоотношение лица във фирмата.