083-2019 Доставка и гаранционно обслужване на 6 броя автомобили с обща маса до 3,5 т. и/или до 6 места по две обособени позиции

083-2019 "Доставка и гаранционно обслужване на 6 броя автомобили с обща маса до 3,5 т. и/или до 6 места по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка и гаранционно обслужване на 3 броя автомобили тип „Пикап“ и Обособена позиция № 2 - Доставка и гаранционно обслужване на 3 броя сервизни автомобили тип „Пикап“"