112-2020 ДОСТАВКА НА НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

112-2020 ДОСТАВКА НА НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция № 1: ДОСТАВКА НА 30 БРОЯ НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ С ДЪЛЖИНА ОТ 5.5-7.5 М. И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ;

Обособена позиция № 2: ДОСТАВКА НА 22 БРОЯ НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  АВТОБУСИ С ДЪЛЖИНАОТ 7.6-9.6 М. И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ