117-2020 Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, НН и нов БКТП за захранване на нов компресор за бързо зареждане на автобуси с природен газ

117-2020 Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, НН и нов БКТП за захранване на нов компресор за бързо зареждане на автобуси с природен газ на територията на Автобусно поделение Дружба