066-2018. Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Обявление

12.10.2018 11:03:13