Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

„ДОСТАВКА НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И МАТЕРИАЛИ” ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

01.11.2018 10:43:30

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ДОСТАВКА НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И КОФИ“ - запазена поръчка по смисъла на чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ“