Решения на възложителите за завършване на процедурите

Заглавие Дата Файл
Решение за определяне на изпълнител 2018-07-18 11:10:17 Изтеглете файл
Решение за прекратяване на процедура 2018-07-18 11:09:48 Изтеглете файл