Документация за участие

Заглавие Дата Файл
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2018-03-28 10:59:17 Изтеглете файл
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2018-03-28 10:58:51 Изтеглете файл
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 2018-03-28 10:58:05 Изтеглете файл
еЕЕДОП.pdf 2018-03-28 10:57:48 Изтеглете файл
еЕЕДОП.xml 2018-03-28 10:57:00 Изтеглете файл