012-2017. Ремонт и изграждане на нови огради и съоръжения към тях, в Автобусни поделения на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“, по две обособени позиции

Обявление

27.04.2017 10:33:36