Разяснения по документацията

Заглавие Дата Файл
Разяснение 3 по условията на процедурата 2018-06-26 13:34:47 Изтеглете файл
Разяснение 2 по условията на процедурата 2018-06-12 10:28:40 Изтеглете файл
Разяснение 1 по условията на процедурата 2018-06-04 10:18:48 Изтеглете файл