Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Решение за избор на изпълнител 2018-09-14 16:40:43 Изтеглете файл
Доклад от работата на Комисията 2018-09-14 16:39:30 Изтеглете файл
Протокол № 4 2018-09-14 16:39:20 Изтеглете файл
Протокол № 3 2018-09-14 16:39:05 Изтеглете файл
Протокол № 1 2018-09-14 16:31:12 Изтеглете файл
Протокол № 2 2018-08-17 14:30:02 Изтеглете файл