059-2018. Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително- монтажни дейности за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нови зарядни станции за електрически автобуси по две обособени позиции

Обявление

12.09.2018 16:20:15