Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Протокол № 4-хале Дружба 2019-05-16 13:08:53 Изтеглете файл
Протокол № 3-хале Дружба 2019-05-16 13:08:38 Изтеглете файл
Протокол № 1 -хале Дружба 2019-05-16 13:08:20 Изтеглете файл
Доклад по чл.60 от ППЗОП-хале Дружба 2019-05-16 13:07:15 Изтеглете файл
Протокол № 2 2018-12-03 10:51:50 Изтеглете файл