Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Анекс 1 към д-р 151 от 20.11.2018 2018-11-28 12:03:07 Изтеглете файл
Анекс 1 към д-р 150 от 20.11.2018 2018-11-28 12:02:56 Изтеглете файл
Анекс 1 към д-р 149 от 20.11.2018 2018-11-28 12:02:26 Изтеглете файл
Договор № 151 от 20.11.2018г. - части Mercedes 2018-11-28 10:45:54 Изтеглете файл
Договор № 150 от 20.11.2018г. - части MAN 2018-11-28 10:45:35 Изтеглете файл
Договор № 149 от 20.11.2018г. - части BMC 2018-11-28 10:45:14 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2018-11-28 10:42:23 Изтеглете файл