013-2017. Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 обособени позиции