Решения на възложителите за завършване на процедурите

Заглавие Дата Файл
Решение за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 1 2017-12-13 15:43:50 Изтеглете файл
Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2 2017-12-13 15:42:37 Изтеглете файл