Разяснения по документацията

Заглавие Дата Файл
Разяснение № 9 2017-09-21 15:26:25 Изтеглете файл
Разяснение № 8 2017-07-17 16:45:37 Изтеглете файл
Разяснение № 7 2017-07-14 15:27:11 Изтеглете файл
Разяснение № 6 2017-07-10 17:08:20 Изтеглете файл
Разяснение по условията на процедурата 5 2017-06-23 17:00:42 Изтеглете файл
Разяснение по условията на процедурата 4 2017-06-19 16:40:50 Изтеглете файл
Приложение 1 към Разяснение по условията на процедурата 3 2017-06-12 16:32:54 Изтеглете файл
Разяснение по условията на процедурата 3 2017-06-12 16:31:13 Изтеглете файл
Разяснение по условията на процедурата 2 2017-06-09 17:13:42 Изтеглете файл
Разяснение по условията на процедурата 2017-06-06 17:00:31 Изтеглете файл