Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Анекс 2 № А-09 от 09.03.2023г. 2023-03-15 10:34:17 Изтеглете файл
Обявление за изменение 2 А-09 от 09.03.23 2023-03-13 10:39:05 Изтеглете файл
Допълнително споразумение №А-21 от 20.12.22г. 2023-01-23 11:08:24 Изтеглете файл
Допълнително споразумение №А-20 от 20.12.22г. 2023-01-23 11:07:07 Изтеглете файл
Обявление за изменение 2023-01-23 11:06:53 Изтеглете файл
Обявление за изменение 2023-01-23 11:05:59 Изтеглете файл
Споразумение № 4 -Анекс№ А-27-14.12.21 2021-12-20 11:10:39 Изтеглете файл
Обявление за изменение 2021-12-20 11:09:00 Изтеглете файл
Анекс № А-18-2 от 16.09.21 год. ОТП Лизинг 2021-10-13 16:08:40 Изтеглете файл
Анекс № А-18-1 от 16.09.21 год. ОТП Лизинг 2021-10-13 16:08:22 Изтеглете файл
Обявление за изменение А-18-2 от 16.09.21 2021-10-11 10:47:49 Изтеглете файл
Обявление за изменение А-18-1 от 16.09.21 2021-10-11 10:46:53 Изтеглете файл
Обявление за изменение 2020-09-18 10:42:15 Изтеглете файл
Анекс № А-19 от 15.09.2020 г. към договор № А-122 от 08.10.18г. 2020-09-18 10:39:40 Изтеглете файл
Анекс № А-21 от 15.04.19 г. към договор № А-122 от 08.10.18г. 2019-05-07 12:39:36 Изтеглете файл
Обявление за изменение 2019-05-07 12:34:49 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка- корекция 2018-10-25 15:15:13 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2018-10-19 16:39:52 Изтеглете файл
Договор А-122 от 08.10.2018г. - 60 дълги автобуса 2018-10-19 16:37:55 Изтеглете файл
Приложение - договор 2018-10-19 16:36:47 Изтеглете файл