Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Обявление за изменение 2020-09-18 10:42:15 Изтеглете файл
Анекс № А-19 от 15.09.2020 г. към договор № А-122 от 08.10.18г. 2020-09-18 10:39:40 Изтеглете файл
Анекс № А-21 от 15.04.19 г. към договор № А-122 от 08.10.18г. 2019-05-07 12:39:36 Изтеглете файл
Обявление за изменение 2019-05-07 12:34:49 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка- корекция 2018-10-25 15:15:13 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2018-10-19 16:39:52 Изтеглете файл
Договор А-122 от 08.10.2018г. - 60 дълги автобуса 2018-10-19 16:37:55 Изтеглете файл
Приложение - договор 2018-10-19 16:36:47 Изтеглете файл