Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Обявл.за приключване на дог.за ОП № А-74-26.06.17 2020-03-04 19:02:58 Изтеглете файл
Обявл. за приключване на дог.№ А-73-26.06.17 2020-03-04 19:02:26 Изтеглете файл
Обявление за приключване 2019-03-14 16:29:08 Изтеглете файл
Анекс 1-29.08.17 към Договор А-81-07.07.17 2017-08-30 13:59:00 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2017-07-26 12:04:50 Изтеглете файл
Договор А-73-26.06.17 - Об.п. 5 Други материали 2017-07-26 10:43:05 Изтеглете файл
Договор А-74-26.06.17 - Об.п. 4 Релета и ел. материали 2017-07-26 10:41:09 Изтеглете файл
Договор А-81-07.07.17 - Об.п. 3 Ремъци 2017-07-26 10:40:51 Изтеглете файл
Договор А-78-07.07.17 - Об.п. № 2 Крушки, осветителни тела 2017-07-26 10:40:35 Изтеглете файл
Договор А-80-07.07.17 - Об.п. 1 Накладки фрикционни за спирачки 2017-07-26 10:26:39 Изтеглете файл
Анекс № 1 към Договор № А-80-07.07.2017 2017-07-24 15:31:51 Изтеглете файл
Анекс № 1 към Договор № А-78-07.07.2017 2017-07-17 15:21:39 Изтеглете файл
Анекс № 1 към Договор № А-74-26.06.2017 2017-07-12 09:56:42 Изтеглете файл
Анекс № 1 към Договор № А-73-26.06.2017 2017-07-12 09:52:26 Изтеглете файл