Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Анекс № 1 към Договор А-06 от 04.01.2019 г 2019-02-26 16:45:13 Изтеглете файл
Анекс към договор А - 05 от 04.01.2019 г 2019-02-07 16:34:59 Изтеглете файл
Приложения към д-р за канцеларски материали 2019-01-09 16:02:54 Изтеглете файл
Договор № А -06 от 04.01.2019г. 2019-01-09 16:02:41 Изтеглете файл
Приложения към д-р за офис консумативи 2019-01-09 16:02:22 Изтеглете файл
Договор - А - 05 от 04.01.2019 г. 2019-01-09 16:02:11 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2019-01-09 16:01:34 Изтеглете файл