Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 2018-04-18 10:46:35 Изтеглете файл
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 техническа спецификация 2018-04-18 10:46:22 Изтеглете файл
КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА 2018-04-18 10:46:02 Изтеглете файл
еЕЕДОП филтри.xml 2018-04-18 10:45:46 Изтеглете файл
еЕЕДОП филтри.pdf 2018-04-18 10:44:44 Изтеглете файл