051-2018. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ЕАД ”

Обявление

13.08.2018 11:42:32