Документация за участие

Заглавие Дата Файл
ДОКУМЕНТАЦИЯ 2018-04-16 16:38:08 Изтеглете файл
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Техническа спецификация 2018-04-16 16:37:56 Изтеглете файл
КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА 2018-04-16 16:37:44 Изтеглете файл
еЕЕДОП.xml 2018-04-16 16:37:24 Изтеглете файл
еЕЕДОП.pdf 2018-04-16 16:36:43 Изтеглете файл