021-2017. Доставка чрез лизинг на 20 броя електрически единични автобуси и допълнително оборудване към тях