Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

Заглавие Дата Файл
Обявление за откриване на ОП 2019-07-11 16:17:12 Изтеглете файл
Решение за откриване на ОП 2019-07-11 16:16:32 Изтеглете файл