Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Анекс № А-25 от 25.07.19 год. 2019-08-01 10:43:30 Изтеглете файл
Договор № А-68 от 16.04.19 г.- Месер - технически газове 2019-04-17 16:33:02 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2019-04-17 16:32:04 Изтеглете файл