128-2020 Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на “Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на навес над зарядни стации"

128-2020 Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на “Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на навес над зарядни стации и места за зареждане на електрически автобуси на територията на АП Земляне АП Малашевци” по две обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на навес над зарядни стации и места за зареждане на електрически автобуси на територията на Автобусно поделение Земляне“;

Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на навес над зарядни стации и места за зареждане на електрически автобуси на територията на Автобусно поделение Малашевци“.