Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Анекс № А-32 от 23.12.20 г. 2021-01-11 15:24:25 Изтеглете файл
Обявление за изменение - ОП № 2 2021-01-11 15:23:40 Изтеглете файл
Договор № А-130 от 13.11.20 г.- ОП 2 2020-11-13 16:08:51 Изтеглете файл
Договор № 129 от 12.11.20г.-ОП 1 2020-11-13 16:08:38 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2020-11-13 16:08:04 Изтеглете файл