Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Обявл. за приключване на дог. - ОП 1 2023-08-24 14:28:12 Изтеглете файл
Анекс № А-24 от 28.10.20г. ОП 2 2020-11-09 14:58:03 Изтеглете файл
Анекс № 25 от 29.10.20г. ОП 1 2020-11-09 14:57:44 Изтеглете файл
Обявление за изменение Об.п. 1 2020-11-09 14:57:25 Изтеглете файл
Обявление за изменение Об.п. 2 2020-11-09 14:56:42 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2020-10-22 15:53:27 Изтеглете файл
Договор № А-116 от 19.10.20 г. - ОП 1 2020-10-22 15:53:16 Изтеглете файл
Договор № А-117 от 19.10.20г. - ОП 2 2020-10-22 15:53:04 Изтеглете файл
Договор № А-118 от 19.10.20г.- ОП 3 2020-10-22 15:52:53 Изтеглете файл