123-2020 "Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника” по три обособени позиции

123-2020 "Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника” по три  обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“;

Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис техника“;

Обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”