115-2020 Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект "Изграждане на навес над зарядни стации и места за зареждане на електрически автобуси по две обособени позиции"

115-2020 Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на навес над зарядни стации и места за зареждане на електрически автобуси на територията на Автобусно поделение Земляне и Автобусно поделение Малашевци, по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на навес над зарядни стации и места за зареждане на електрически автобуси на територията на Автобусно поделение Земляне“;

Обособена позиция № 2 – „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на навес над зарядни стации и места за зареждане на електрически автобуси на територията на Автобусно поделение Малашевци“.