Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Анекс 1 № А-33 от 07.09.2023г. 2023-09-11 14:26:30 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор 2023-09-11 14:25:34 Изтеглете файл
Договор № А-105 от 25.08.20 г. Геодет ЕООД 2020-08-26 15:41:44 Изтеглете файл
Договор № А-104 от 25.08.20г. Геодет ЕООД 2020-08-26 15:41:28 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2020-08-26 15:40:55 Изтеглете файл