Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Обявление за приключване на договор 2023-09-08 15:09:49 Изтеглете файл
Анекс № А-31 от 28.08.23 г. към дог. №А-82-25.06.20г.-прекратяване 2023-09-08 15:02:41 Изтеглете файл
Договор № А-83 от 25.06.2020 г. 2020-07-01 16:36:12 Изтеглете файл
Договор № А-82 от 25.06.20 г. 2020-07-01 16:35:58 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2020-07-01 16:35:23 Изтеглете файл