110-2020 Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН по две обособени позиции

110-2020 „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение Дружба и Автобусно поделение Малашевци по две обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН за захранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение Дружба“

Обособена позиция № 2 – „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН за захранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение Малашевци“