Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Протокол № 2 2020-02-26 10:02:46 Изтеглете файл
Протокол № 1 2020-02-26 10:02:36 Изтеглете файл
Доклад по чл.60 от ППЗОП 2020-02-26 10:02:10 Изтеглете файл