Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Обявление за приключване 2023-10-23 14:01:42 Изтеглете файл
Анекс № А-46 от 20.10.23 год. към Договор № А-85 от 2020 год. 2023-10-23 14:01:02 Изтеглете файл
Договор № А-85 от 25.06.2020 г. 2020-07-02 15:45:47 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2020-07-02 15:45:03 Изтеглете файл