Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Обявление за приключване 2023-10-23 13:57:10 Изтеглете файл
Анекс №А-45 от 20.10.23г. към Дог.№ А-84от25.06.20г. 2023-10-23 13:56:36 Изтеглете файл
Договор № А-84 от 25.06.2020 г. 2020-07-02 15:48:47 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2020-07-02 15:48:16 Изтеглете файл